▶ ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ

Сертификати


Свидетелство за регистрация на марка
Рег. № 106222
Заявка №: 153630
Дата на заявяване : 24/01/2019
Срок на действие: 24/01/2029
Дата на регистрация: 30/07/2019
Класове на стоките и/или услугите: 5
Тип на марката: словна
Свидетелство за регистрация на марка 106222
Свидетелство за регистрация на марка 106222
Свидетелство за регистрация на марка
Рег. № 102487
Заявка №: 148478
Дата на заявяване : 21/11/2017
Срок на действие: 21/11/2027
Дата на регистрация: 16/07/2018
Класове на стоките и/или услугите: 5
Тип на марката: Комбинирана
Защитени цветове: син
Свидетелство за регистрация на марка 102487
Свидетелство за регистрация на марка
Рег. № 106223
Заявка №: 153632
Дата на заявяване : 24/01/2019
Срок на действие: 24/01/2029
Дата на регистрация: 30/07/2019
Класове на стоките и/или услугите: 5
Тип на марката: словна
Свидетелство за регистрация на марка 106223
Свидетелство за регистрация на марка 106223
Свидетелство за регистрация на марка
Рег. № 106221
Заявка №: 153629
Дата на заявяване : 24/01/2019
Срок на действие: 24/01/2029
Дата на регистрация: 30/07/2019
Класове на стоките и/или услугите: 5
Тип на марката: словна
Свидетелство за регистрация на марка 106221
Свидетелство за регистрация на марка 106221
Свидетелство за регистрация на марка
Рег. № 106510
Заявка №: 153635
Дата на заявяване : 24/01/2019
Срок на действие: 24/01/2029
Дата на регистрация: 02/09/2019
Класове на стоките и/или услугите: 5
Тип на марката: словна
Свидетелство за регистрация на марка 106510
Свидетелство за регистрация на марка 106510
Първа награда в раздел "Иновации и устойчиво развитие" на престижните Balkan Business Awards за 2020 г.