ОТМЯНА

Не е възможно анулиране на поръчката, след като същата бъде изпратена. В случаите, когато поръчката е била изпратена, клиентът е длъжен да я получи.
Анулирането не е валидно, докато на клиента не бъде потвърдено с имейл  и този имейл адрес е официално признатият от дружеството.
“Мегасмарт” ЕООД  си запазва правото  да отмени всяка поръчка, в случай, че продуктът не е в наличност, като клиентът ще бъде уведомен за замяна или за други еквивалентни продукти, когато това е възможно.